Zorgen voor meer betrokken deelnemers (video)

Zorgen voor meer betrokken deelnemers (video)

Als we voor een groep staan, als we bellen met klanten en zelfs online willen we dat de lezer of toehoorder zo betrokken mogelijk is bij wat we te melden hebben. De Amerikaanse best selling auteur Michael Bungay Stanier , bekend van zijn boek The coaching habit ,...